سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

ولادت و لقبها و کنیه و نقش انگشترى حضرت امام علی بن موسی الرضا ع

 کافى: نقل از یونس میکند که حضرت رضا علیه السّلام فرمود نقش انگشتر من:
 (ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)
است. (4) کافى: ج 1 ص 486 حضرت رضا علیه السّلام در سال 148 متولد شد و در
ماه صفر سال 203 شهید گردید در سن پنجاه و پنج سالگى در تاریخ فوت آن جناب
اختلاف است که آنچه ذکر شد بصحت نزدیکتر است.
ادامه مطلب...