شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ مدت هاست که از کوچکترين سرو صدا خيلي زود عصباني مي شوم و از فرم لباس پوشيدن مردم بخصوص بسياري از خانمها در سطح شهر آنقدر حرص و غصه مي خورم که دلم مي خواهد آنها را تنبيه کنم!! آرايش پسرها زنانه شده! زير ابروها را بر مي دارند. اصلا همه مردم بفکر راحتي و نشستن و خوردن و پول شده اند! ماشين هاي گران قيمت از سر و کول هم بالا مي روند! مد و مد بازي، خارجي صحبت کردن، ميزان فهم و شعور مردم شده است، کيسه هاي زباله را که نگاه مي کني پر از برنج و مواد غذايي است که مايحتاج چند روز يک خانواده مستاجر چهار نفره است!!!بي حيايي در رفتار مردم نشانه زرنگي .......(بقيه در وبلاگ)
سوده-2
92/4/19
ساعت دماسنج
شيخ مصطفي...
رتبه 0
0 برگزیده
255 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شيخ مصطفي... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top