سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

شهید محلاتی

قوت قلب فرماندهان
همواره فرماندهان و مسؤولین سپاه را نسبت به تسریع و پرشتاب کردن کارهای جنگ تشویق می نمود و هیچگاه اجازه نمی داد مسائلی که باعث رکود و توقف در جنگ می شد، در سپاه مطرح شود. با کسانی که نسبت به جنگ و برخی ناملایمات و دشواریهای آن، سخنان و شایعاتی را مطرح می کردند (که موجبات تضعیف روحیه دفاعی، دلسردی و افسردگی فرماندهان فراهم می شد) بشدت برخورد می کرد.

شبهای آغاز عملیات در سنگر فرماندهان  حضور داشت و در لحظه های حساس و سرنوشت ساز جنگ که ممکن بود اضطراب و نگرانی خاطر به فرماندهان دست دهد مایه قوت و اطمینان قلب فرماندهان بود و با سخنان حکیمانه خویش فضای تردید و ابهام را تبدیل به قاطعیت، ایمان و اعتماد می ساخت.
جنگ، ملاک و معیار در برنامه ریزی و تصمیم گیریهای شهید محلاتی بود و هر برنامه و تصمیمی که باعث تقویت و موفقیت جنگ بود لازم الاجراء و هر طرح و اقدامی که موجب تضعیف مسئله جنگ می گشت ممنوع اعلام می شد. هرگاه که بنا بود با نمایندگان خود و مسئولین دفاتر در سپاه سمیناری داشته باشد سعی بر این داشت که این اجتماع در منطقه جنوب و اهواز تشکیل شود تا هم باعث قوت قلب فرماندهان و یگانهای رزمی شود و هم خود و مسئولین دفاتر بتوانند پس از سمینار به یگانهای رزم رفته و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شده و جهت رفع آنها اقدام کنند
.
شهید محلاتی به دلیل اهتمام و احساس مسئولیتی که در مسئله جنگ داشت، با وجود شرایط سنی و کسالت، بیش از حد توانایی خود در جبهه حضور پیدا می کرد و در مواقعی که در تهران بود تمام توجهش به مسئله جنگ معطوف بود. یکی از روحانیون مسئول در نمایندگی حضرت امام (ره) مرحوم شهید محلاتی را پس از شهادتش در خواب می بیند. از ایشان سئوال می کند که چگونه هستید؟ ایشان می فرماید: «عازم جبهه هستم» این سخن شهید نشان می دهد که حتی پس از شهادت هم روح بزرگش از عالم بزرخ متوجه اوضاع جبهه بوده است.