سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

فعالیت های جهادی امام حسن

فعالیت های جهادی امام حسنکاظم و مسعود و رضا داشتند مسجد را آب و جارو می کردند که خانمی همراه مردی که روی ویلچر بود وارد مسجد شد. سمیرا بود.علی را که کم کم می توانست از جایش بلند شده و بنشیند برای جلسه ای که در مسجد داشتند آورده بود.
       سلام علیکم
       علیکم السلام. سلام علی آقا. به به پا شدی، می گفتی می آمدیم دنبالت. خانم سمیعی شما چرا زحمت کشیدید؟ خبر می دادید ما می آمدیم دنبال علی آقا. خواهش می کنم. گفتیم با هم بیاییم بیرون یک هوایی بخوریم. خوب علی آقا ساعت چند بیام دنبالتون؟ ما تقریبا دو ساعت دیگر کارمان تمام می شود. پس من ساعت 5 بر می گردم. خیلی خوب. با اجازه. خدانگهدار. خداحافظ.
       چند دقیقه بعد جلسه شروع شد.
       خوب دوستان مطالبی که نوشته اید بفرمایید کمی در مورد آن ها بحث کنیم.
       خوب کاظم تو چه کار کردی؟
       راستش من در مورد این مساله که ائمه شاخص ترین انسان های به روز و آپدیت  بودند تحقیق کردم. من به این نتیجه رسیدم که هر کدام از ائمه در زمان خودشان بهترین اقدام را انجام دادند و در صورتی که هر امامی در زمان امام قبل یا بعد از خود بود دقیقا همان اقدامی را انجام می داد که ایشان انجام داده است.  بر خلاف بعضی از مکاتب که فکر می کنند امام همیشه باید با ابزار جهاد  و جنگ به هدف خود برسد نتیجه تاریخ تحلیلی اسلام و برنامه های ائمه این بوده که  شناخت کاملی از زمان خود و نیز دشمن و برنامه های تخریبی آن ها داشتند. زمانی با شمشیر ، زمانی با ابزار قلمی و زمانی با ایجاد مراکز فرهنگی و دانشگاهی و زمانی با ابزار دعا و مناجات به مبارزه با هجمه سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی دشمن می پرداختند.
       خوب آقا مسعود شما که قرار بود در مورد زندگی امام حسن علیه السلام متمرکز شوی کار را به کجا رساندی؟
       من مطالبی در مورد دلیل سکوت امام حسن در برابر معاویه  نوشته ام و این که آیا اصولا امام حسن سکوت کرده بود ؟من با بررسی تاریخ  زندگی امام حسن به این نتیجه رسیدم که بر خلاف تصور ما امام حسن اصلا سکوت نکرده بود. بلکه ایشان شیوه مبارزه را تغییر دادند. چون قیام امام با مواد صلحنامه همسویی نداشت.اگر امام بعد از صلح، قیام مسلحانه می کرد، عملاً زمینه اجرای سیاست های ضد اسلامی معاویه را به صورت گسترده فراهم می نمود و معاویه به بهانه نادیده گرفتن مواد صلحنامه، امام را به خشونت گرایی متهم و سیاست های خصمانة خود علیه اسلام و خاندان پیامبر (ص) و شیعیان را آشکار می کرد. برای همین موفق ترین استراتژی ها برای مبارزه علیه معاویه، سیاست های راهبردی بود که امام حسن (ع) اتخاذ کردند. من فقط بر یکی از این سیاست ها اشاره می کنم. یکی از شیوه های بسیار موفق امام، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد بود. یاران باقی مانده امیرالمومنین علیه السلام سازماندهی جدیدی را سامان دادند و نیروهای کارآمد را شناسایی کرده و جنگ سردی را علیه نظام حاکم آغاز کردند. در این مدت بعضی از افراد که در خواب غفلت به سر می بردند،با روشنگری حضرت بیدار شدند و مبانی اسلام را از امام آموختند.تربیت شاگردان متعدد در تزلزل حکومت معاویه و گسترش معارف اسلامی و جلوگیری از حکومت بنی امیه بسیار مؤثر بود. شاگردان امام از شهرها و کشورهای مختلف مانند کوفه، یمن و همدان آمده بودند و در برابر هجوم فرهنگی معاویه و بدعت گذاری او ایستادند.