سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

مرکب ضعیف و جاده نهان اهدناالصراط

ای رهنمای گمشدگان اهدناالصراط

وی نور چشم رهروان اهدناالصراط

در دوزخ هوی و هوس مانده ایم زار

گم کرده ایم راه جنان اهدناالصراط

ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر

مرکب ضعیف و جاده نهان اهدناالصراط

هر دم ز گوشه ای ره گمگشته ای زنند

آه از صفیر راهزنان اهدناالصراط

فیض کاشانی

اللهم عجل لولیک