سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

دعا کنیم بمیریم

دعا کنیم بمیریم

        

نگو چه کرده‌ام، آقا چرا نمی‌آیـــــــــــــــــد
که عهد ما به وفا یک نفس نمی‌پایـــــــد
به چشم او به کدام آبرو نگاه کنیـــــــــــم
گره زدیم به هر مشکلی که بگشایـــــــد
هنوز وقت مناسب نگشته، یاری نیست
هنوز وقت خزان است در زمین شایـــــــد
اسیر نفس گنه کار خویشتن ماندیــــــــم
چه می‌کنیم اگر، جرم ما نبخشایـــــــــــد
گناه ماست که راه ظهور می‌بنـــــــــــــدد
دعا کنیم بمیریم اگر نمی‌آیــــــــــــــــــــــد