سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

فیلسوف و ناسازه های قرآنی !

اسحاق کندی - از دانشمندان صاحب نام عراق بود - و مردم او را به عنوان
فیلسوف برجسته می شناختند. وی اسلام را قبول نداشت و کافر بود. می پنداشت
بعضی از آیات قرآن با بعضی دیگر سازگار نیست تصمیم گرفت پیرامون به ظاهر
ناسازه ها و ضد و نقیض های موجود درادامه مطلب...