سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

توسل به بی بی معصومه

توسل به بی بی معصومه

        

دریکی از روزها در کفشداری حرم مطهر حضرت معصومه در شیفت کاری خود مشغول کار بودم . بعد از اتمام کار که به منزل رفتم ، دیدم درب منزلمان خیلی شلوغ است . پرسیدم : چه اتفاقی افتاده ؟ گفتند : پسر شما از بالای پشت بام همسایه - که یک ساختمان سه طبقه بود - به پایین افتاده است ! شوکه شدم و گفتم : بچه مرده است . در کمال نا امیدی ، به سرعت خودم را به بیمارستان رساندم و سراغ پزشک معالج پسرم رفتم و به او گفتم : من خادم حضرت معصومه (س) هستم . در حق بچه ام کوتاهی نکن ! به خاطر بی بی بچه ام را نجات بده . دکتر گفت : هر کاری از دستم می آمد برایش انجام دادم . او مثل یک مرده افتاده است و از دست من کاری ساخته نیست . در همان حال ، رو به حرم مطهر حضرت معصومه (ع) کردم و از خانم خواستم که پسرم را نجات دهد . ناگهان ! بچه چشمهایش را باز کرد و دوباره بست . او به زندگی بازگشته بود . پسرم مدتی بعد از بیمارستان مرخص شد . امروز که حدود 16 سال از آن ماجرا می گذرد پسرم صحیح و سالم است . من حیات دوباره او را از اربابم حضرت فاطمه معصومه (س) دارم .