سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

آینده ساز

آینده ساز

به مسئول اعزام گفت:«می‌خوام برم جبهه» پرسید:«شما محصّلید؟» گفت:«بله!» بلند شد و صورتش را بوسید -من به جای تو می‌جنگم تو درس‌هایت را بخوان که آینده‌ساز انقلابی،‌ باید مراقب انقلاب باشی تا به دست دشمن نیفتد.

منبع: کتاب وقتی سفرآغازشد   -  صفحه: 16