سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

سه چیز است که مردم به آنها نیاز دارند: امنیت، عدالت و رفاه

امام صادق(سلام الله علیه):
ثَلاثَةُ أشیاءَ یَحتاجُ النّاسُ إلَیها: اَلْأمنُ وَالْعَدلُ وَالْخِصبُ؛

سه چیز است که مردم به آنها نیاز دارند: امنیت، عدالت و رفاه.
تحف العقول، ص 320