سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

نرم افزار رساله دوازده مرجع برای استفاده در موبایل با پسوند [jar


1-    حضرت آیة الله االعظمى  حاج سید روح الله موسوی خمینی (ره)
2-    حضرت آیة اللّه العظمى حاج سید علی  خامنه ای   (مدظلّه)
3-    حضرت آیة اللّه العظمى حاج شیخ محمد تقى بهجت (ره)
4-     حضرت آیة الله العظمى حاج  ناصر مکارم شیرازى (مدظلّه)
5-     حضرت آیت اللّه العظمى حاج سید علی سیستانی  (مدظلّه)
6-     حضرت آیة الله االعظمى حاج حسین نوری همدانی  (مدظلّه)
7-     حضرت آیت اللّه العظمى‏ حاج سید عبد الکریم موسوى اردبیلى‏ (مدظلّه)
8-     حضرت آیت اللّه العظمى حاج شیخ لطف‏اللّه صافى گلپایگانی(مدظلّه)
9-     حضرت آیت اللّه العظمى حاج سید صادق شیرازی (مدظلّه)

10-     حضرت آیت اللّه العظمى حاج میرزا جواد تبریزی (ره)

11-     حضرت آیت اللّه العظمى حاج سید محمد صادق روحانی  (مدظلّه)
12-     حضرت آیة الله االعظمى حاج شیخ حسین مظاهرى (مدظلّه)مشخصات کتاب :

پدید آورنده: جمعی از مراجع تقلید

خدمات: