سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

اگر مردم زیباییهای سخنان ما را میشناختند، بیشک از ما پیروی میکرد

امام رضا(ع) فرمودند: معانی الأخبار، ص 180

إنّ النّاسَ لَو عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لَاتَّبَعُونا
اگر مردم زیبایی‌های سخنان ما را می‌شناختند، بی‌شک از ما پیروی می‌کردند