شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ يادمان باشد سر سجاده عشق جز براي دل محبوب دعايي نکني
چراغ جادو
شيخ مصطفي...
رتبه 0
0 برگزیده
255 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شيخ مصطفي... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top