شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ كشتي نساز اي نوح باران نخواهد آمد بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد رفتي كلاس اول اين جمله را عوض كن آن مرد تا نيايد باران نخواهد آمد
محمد-668
سلام بيا به خانه دلها كه در فراق تو دل را / نمانده است قراري چگونه بي تو بمانم.
درب کنسرو بازکن برقی
شيخ مصطفي...
رتبه 0
0 برگزیده
255 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شيخ مصطفي... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top