سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

*

    نظر

بار اله ! اینک در میان تبلوری از نور، هاله ای از کرامت را به نظاره نشسته ایم و دست گدایی به سوی این مولود دوبارة کعبة عشق دراز کرده ایم. میلاد غنچه صبور از سلالة یاس بر همگان مبارک.


دعای روز پانزدهم ماه رمضان

    نظر

"اللهمَّ ارزُقنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعِین،

وَاشرَح فیهِ صَدری بِانابَةِ المُخبِتین،

بِامانِکَ یا اَمانَ الخائِفین."

ای خدا ای خالق جن و ملک

ای مدیر خلق عالم تا سمک

 

کن تو ما را روزی اندر ماه صوم 

طاعت اهل خشوع و ذوالحنک

 

نمره طاعات خوبان در جهان

چون علی آن شاه مغصوب الفدک

 

مثل طاعت های ارباب خشوع

که رود صوت دعاشان تا فلک

 

خوش به حال آن جماعت کز کرم

حق تعالی جرمشان بنموده حک

 

گر چه اول امتحان بنمودشان

هر یکی زار و گهی سنگ محک

 

ای خدا  ده شرح صدری این زمان

نیستم من قابل چوب کنک

 

باز گشتی کرده، آیم سوی تو

تا نگشته ستر ظاهر منتهک

 

بر امان و امن و الطافت قسم

 ای امان خائفین بی ریب و شک

 

"درّ خوشاب"

پی نوشت ها:

- سمک: ماهی

- ذوالحنک: کنایه از تواضع و فروتنی

- چوب کنک: چوب گردو

 


****

    نظر

راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمان بدین صلا لبیک گوید، از ملازمان کاروان کربلاست.
«شهید سید مرتضی آوینی»