سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

چرا موالید مقدسات ما به قمری است اما موالید ما به شمسی؟؟؟

    نظر

سلام

روز تولد بنده به شمسی پانزده مرداد هست

ولی

.

.

.

.

.

 دهم ذی الحجه که روز تولد قمری ام است و روز لیاقت پیدا کردن برای بندگی خدا می باشد برام جذاب تره

عید قربان پیشاپیش مبارک