سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

چرا موالید مقدسات ما به قمری است اما موالید ما به شمسی؟؟؟

    نظر

سلام

روز تولد بنده به شمسی پانزده مرداد هست

ولی

.

.

.

.

.

 دهم ذی الحجه که روز تولد قمری ام است و روز لیاقت پیدا کردن برای بندگی خدا می باشد برام جذاب تره

عید قربان پیشاپیش مبارک