سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

ذکر الله اکبر

    نظر

روز قیامت شخصی را به عرصه محشر می آورند، چون پرونده زندگی خود را بررسی می کند، می بیند عمل پسندیده ای که به وسیله آن در میزان، وزن و اعتباری داشته باشد وجود ندارد. بنابراین از خود ناامید و مأیوس می شود. در همان لحظه از جانب حق ندا می رسد: «به بهشت من درآی».ادامه مطلب...

امام، طبیبّ دوّار بطبّه

    نظر
یات و روایات بسیاری را می توان
یافت که در آن، اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است و از آن جا
که امام، عدل پیامبر می باشد، با مراجعه به این اقوال می توان اوصاف امام
را شناخت. با توجه به این مطلب یکی از اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله را
از زبان امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل می کنیم.
«طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احمی مواسمه، یضع من ذلک حیث الحاجه
الیه: من قلوب عمی و آذان صم و السنه بکم، متتبع
ادامه مطلب...

یتیمان جامعه را تربیت کنیم

    نظر
وقتى که جعفر طیار در جنگ شهید شد، خبرش به مدینه رسید.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله به منزل جعفر تشریف آورد، به همسر وى (اسماء بنت عمیس ) فرمود: کودکان جعفر را بیاور!
رسول گرامى کودکان را در آغوش گرفت و
ادامه مطلب...

اجتناب از دوستی با سه کس

    نظر
هر گاه على علیه السلام به منبر مى رفت ، مى فرمود:
مسلمان باید از رفاقت و دوستى سه کس اجتناب کند؛
1. آدم بى باک و هرزه (در گفتار و رفتار).
2. احمق (کم عقل ).
3. دروغگو.
زیرا آدم بى باک و هرزه ، کارهایش را به تو آرایش مى دهد و
ادامه مطلب...

توصیه های پیامبر صلوات الله علیه

شخصی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و از ایشان درخواست نمود تا به او توصیه ای بنمایند.حضرت این گونه توصیه فرمودند:- من به تو سفارش می کنم برای خدا شریک قرار ندهی ، اگر چه در آتش ‍ بسوزی و شکنجه ببینی !پدر و مادرت را نیز اذیت مکن و به آنان نیکی کن ، زنده باشند یا مرده . اگر دستور دهند که از خانواده و زندگیت دست برداری چنین کن ! و این نشانه ایمان است . آنچه که اضافه داری در اختیار برادر دینی ات بگذار!در برخورد با برادر مسلمانت گشاده رو باش !به مردم اهانت مکن و باران رحمتت را بر آنان ببار!هر کدام از مسلمانان را دیدار کردی سلام برسان !مردم را به سوی اسلام دعوت کن !بدان که هر کارگشایی تو ثواب بنده آزاد کردن را دارد، بنده ای که از فرزندان یعقوب است .بدان که شراب و تمام مست کننده ها حرامند.

از باغ های خلد خداوند با یقین تنها به عشق شی

    نظر

شاهنشه ایرکه ی قدرت ابا الحسن                اسطوره ی صلابت وغیرت اباالحسن

یاوالی الولی، یدحق، بنده ی خلف                 یا مظهر العجایب عالم، شه نجف

یعسوب دین ملک زمین تا الی الابد                  یا قاهرالعدو، یل خیبر شکن مدد

ادامه مطلب...