سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

شکست روحانیت یعنی شکست اسلام

یکى قضیه اینکه از آن زىّ روحانیت و زىّ طلبگى بوده است، اگر ما خارج بشویم، اگر روحانیون از آن زى که‌ مشایخ ما در طول تاریخ داشته‌اند و ائمه هدى سلام‌اللَّه‌علیهم داشته‌اند، ما اگر خارج بشویم خوف این است که یک شکستى به روحانیت بخورد

 

ادامه مطلب...

ام الائمه

    نظر
از بــیـت آل طـاهـا(ص) آتـــش کــشــد زبـانــه
گــوئـی شــده قـــیـامـت بـر پـا درون خــانــه
برپاست شور محـشر از عـتـرت پـیـمبـر(ص)
خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه
اهریمنان نمودند خون قلب مـصـطفی(ص) را
در مـنـظـر خـلایـق بـی جــرم و بــی بـهــانـه
در پــشــت در فــتــاده ام الائـــمـــه(س) از پـا
دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر یـگــانـه
زیـنـب(س) بـه نـاله گـویـد کـشـتـند مــادرم را
ایـن یک ز ضـرب سـیـلی آن یک ز تـازیانه
در خون فتاده زهرا(س) چون مرغ نیم بسمل
مـحـسـن(ع) فـتاده چـون گـل پر پر در آستانه
در پشت زانـوی غم پژمان نشسته حـیـدر(ع)
مانده حـسـیـن مظـلوم(ع) حیران در آن میانه
از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا(س)
وز زخــم سـیـنـه گـیـرد از مــیــخ در نشـانه
دارد حــســن(ع) شـکـایـت از کـیـنـه مغیره(ل)
ریـــزد ز دیـــدگـــانـــش یــاقـــوت دانـه دانـه
بـا پـهـلـوی شـکـسـته چون مـرغ بـال بسته
زهـرا(س) بـه خـون نـشسـته در کـنج آشیانه
امام حسن عسکرى صلوات اللَّه علیه،

    نظر
امام حسن عسکرى صلوات اللَّه علیه، در ضمن حدیثى در شأن فرزند برومند خود حضرت مهدى منتظر عجل اللَّه تعالى فرجه فرمود:
و اللَّه لیغیبنّ غیبة لا ینجو فیها من الهلکة الّا من ثبّته اللَّه عزّ و جلّ على القول بامامته و وفّقه فیها للدّعاء بتعجیل فرجه (کمال الدین صدوق، ج 2 ص 384، باب 38).
به خدا سوگند، (حضرت مهدى علیه السلام) حتما و قطعا غیبتى مى‏گزیند که در این غیبت، هیچ کس از هلاکت نجات نمى‏یابد، مگر آن کس که خداى عز و جل، او را بر قول به امامت ایشان (حضرت مهدى علیه السلام) ثابت بدارد، و به دعاى بر تعجیل فرج حضرتش موفق بدارد.

تبلور مرصاد

    نظر
تفسیر آیه «و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین» را باید از کویر تفتیده طبس پرسید; بیابان خشک طبس تبلور مرصاد الهی شد برای گرگ های در کمین نشسته ای که راوی سیاه مرگ بودند.
آنچه در طبس گذشت با تمامی زوایای حرکت و انجام بدون شک مصداقی دیگر بر سوره فیل بود و چهارم اردیبهشت 1359 یوم الفیل دیگر و کارتر مظهر استکبار جهانی و ابرهه ای دیگر. بدین گونه عنایت لطف و رحمت الهی بر مومنین گسترانیده شد. آنچه در این ماجرا گذشت نه یک واقعه ای ساده و زودگذر و فراموش شونده بود آن چنان که عوامل نفاق داخلی کوشیدند تا خاموشش گذارند بلکه تمثیلی و تذکری است ماندگار برای کسانی که با چشمان و دلهای خویش جز آنچه هست هم مشاهده کرده و می شنوند و اعتقاد دارند که تذکر دیگری بود بر اثبات قدرت لایزال خداوندی و سستی عزم دشمنان خدا.