سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

خسوف 8 آذر 91 و کیفیت نماز آیات

    نظر

ماه‌گرفتگی، پدیده‌ای طبیعی است که هر از چندگاهی در آسمان قابل مشاهده است. زمانی که زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد، سایه‌ی زمین به صورت مخروطی در فضا کشیده می‌شود؛ در این هنگام، وقتی که ماه در مسیر گردش به دور زمین وارد این مخروط سایه می‌شود، دیگر نور خورشید به آن نمی‌تابد و سطح ماه تیره و تاریک می‌شود. در این هنگام ادامه مطلب...

توبه

    نظر

قرآن .
((اوسـت کـه تـوبـه بـنـدگـانش را مى پذیرد و از بدیها وگناهان در مى گذرد و آنچه مى کنید مى داند)).
ـ پیامبر خدا (ص ) : توبه گذشته ها را مى پوشاند.
ـ امام على (ع ) : توبه رحمت را فرود مى آورد.
ـ هیچ واسطه و شفیعى کاراتر از توبه نیست .
ـ توبه خالصانه گناه را مى زداید.
ـ توبه دلها را پاک مى کند و گناهان را مى شوید.
ـ پیامبر خدا (ص ) : کسى که از گناه توبه کند مانند کسى است که گناهى نکرده باشد.
ـ امام على (ع ) : توبه خوب گناه را پاک مى کند.