سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

فقط حیدر امیر المومنینه

    نظر

1-ها على بشر کیف بشر ربه فیه تجلى و ظهر

2-علة الکون و لولاه لما کان للعالم عین و اثر

3-و له ابدع ما تعقله من عقول و نفوس و صور

4-فلک فى فلک فیه نجوم صدف فى صدف فیه درر

5-ما رمى رمیة الا و کفى ما غزا غزوة الا و ظفر

6-اغمد السیف متى قابله کل من جرد سیفا ادامه مطلب...

یکصد و چهارده نکته درباره نماز - نکته اول

نماز در تمام ادیان بوده است‏

قبل از حضرت محمد صلى الله علیه و آله در آئین حضرت عیسى‏ هم نماز بوده که قرآن از زبان او نقل مى‏کند که خداوند مرا به نماز سفارش کرده است: «واوصانى بالصلوة» «1» وقبل از او موسى‏ بوده که خداوند به او خطاب مى‏کند: «اقم الصلوة لذکرى» «2» و قبل از موسى پدر زن او حضرت شعیب بوده که نماز داشته است: «یا شعیب اصلاتک تأمرک» «3» و قبل از همه آنها ادامه مطلب...

خـاطر افسـردهای را شاد کردن همت است

    نظر

خـاطر افسـرده‌ای را شاد کردن همت است

ملک ویران گشته را آباد کـردن همت است

خـانــة گل ساختن نبود هنر از بهــر سود

خانة دل از کرم بنیاد کــــردن همت است

صـید مرغــــان حرم کردن ندارد افتخـار

طائری را از قفس آزاد کـــردن همت است

خُرده بر استاد بگرفتن ز شاگردان خطاست

با ارادت خدمت استاد کــردن همت است

نان بریـدن شیوة مردان بالا طبــــع نیست

کار بهر نوع خود ایجاد کـردن همت است