سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

خداخوان تا خدادان فرق دارد

    نظر
خداخوان تا خدادان فرق دارد
که حیوان تا به انسان فرق دارد
موحد را به مشرک نسبتی نیست
که واجب تا به امکان فرق دارد
محقق را مقلد کی توان گفت
که دانا تا به نادان فرق دارد
مناجاتی خراباتی نگردد
که سیر جسم تا جان فرق دارد
مخوان آلوده‌دامن هر کسی را
که دامان تا به دامان فرق دارد
من و ابروی یار و شیخ و محراب
مسلمان تا مسلمان فرق دارد
من و می‌خانه، خضر و راه ظلمات
که می با آب حیوان فرق دارد
مخوان دور فلک را دور ترسا
که دوران تا به دوران فرق دارد
مکن تشبیه زلفش را به سنبل
پریشان تا پریشان فرق دارد
مبر پیش دهانش غنچه را نام
که خندان تا به خندان فرق دارد

از آنها الفرار استغفر الله

    نظر
زهر چه غیر یار استغفر الله *** زبود مستعار استغفر الله
دمى کان بگذرد بى یاد رویش *** از آن دم بى شمار استغفر الله
زبان کان تر به ذکر دوست نبود *** زشرّش الحذار استغفر الله
سرآمد عمر و یک ساعت زغفلت *** نگشتم هوشیار استغفر الله
جوانى رفت و پیرى هم سرآمد *** نکردم هیچ کار استغفر الله
نکردم یک سجودى در همه عمر *** که آید آن به کار استغفر الله
خطا بود آنچه گفتم آنچه کردم *** از آنها الفرار استغفر الله
زکردار بدم صد بار توبه *** زگفتارم هزار استغفر الله

اگر خداوند امیرمؤمنان را براى فاطمه نمى‏آفرید در زمین کفوى براى

    نظر
امام صادق(سلام الله علیه):
اگر خداوند امیرمؤمنان را براى فاطمه نمى‏آفرید در زمین کفوى براى او نبود.

الکافى، ج 1، ص 461

هر کس یتیمى را سرپرستى کند تا بى‏نیاز شود، خداوند در برابر، بهشت

    نظر
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله):

هر کس یتیمى را سرپرستى کند تا بى‏نیاز شود، خداوند در برابر، بهشت را بر او واجب مى‏کند.

الکافی، ج 7، ص 51

راز احترام پیامبر صلى الله علیه و آله به خواهر

سول خدا صلى الله علیه و آله خواهر رضاعى (شیرى ) داشت ، روزى خدمت حضرت
آمد. پیامبر چون او را دید شادمان شد و عباى خود را براى او به زمین پهن
کرد و او را روى آن نشانید، سپس به او رو کرد، با گرمى و لبخند با وى به
گفتگو پرداخت ، تا
ادامه مطلب...

خداوند عزّوجلّ هیچ پیامبرى را برنگزید، مگر به راست‏گفتارى و امان

امام صادق(سلام الله علیه):
خداوند عزّوجلّ هیچ پیامبرى را برنگزید، مگر به راست‏گفتارى و امانتدارى در حق خوب و بد.

الکافی: ج 2، ص 104، ح 1 (میزان الحکمة: ج 1، ص 215)